اخبار

تفاوت مغز زنان و مردان در تشخیص رنگ ها

این پژوهش همچنین نشان داده که مردان در تمایز میان تفاوت های ظریف سایه‌های زرد، سبز و آبی با مشکل روبرو هستند.
  • فروشگاه شهر رنگ
  • فروشگاه شهر رنگ
  • فروشگاه شهر رنگ
  • فروشگاه شهر رنگ