برجسته ترین ها

طوطی و شاخه 11007

طوطی و شاخه 11007

شابلون قابل تکراربزرگ:70 در 130 سانتیمتر..

90,000 تومان

داماسک 504

داماسک 504

اندازه ها:کوچک : 20 در 25 سانتیمترمتوسط : 35 در 45 سانتیمتر..

15,000 تومان

گرجستانی 404

گرجستانی 404

اندازه ها:متوسط : قطر 120 سانتیمترشابلون نصف طرح را شامل میشود..

170,000 تومان

اسلیمی 508

اسلیمی 508

اندازه ها:کوچک : 15 در 25 سانتیمترمتوسط : 20 در 40 سانتیمتربزرگ : 30 در 55 سانتیمتر..

15,000 تومان

بچه فیل 5001

بچه فیل 5001

اندازه صفحه 60 در 40 سانتیمتراندازه هر نقش 16 سانتیمتر..

30,000 تومان

حاشیه 200

حاشیه 200

اندازه ها :بزرگ : 55 در 60 سانتیمتر..

30,000 تومان

پروانه و نت موسیقی 818

پروانه و نت موسیقی 818

اندازه ها:خیلی بزرگ : 200 در 50 سانتیمترشابلون در دو لایه اجرا میشود. شابلون نت ها جداگانه در مرحله دوم روی شابلون اصلی اجرا میشوند...

120,000 تومان